Category - เด็ก ๆ

การสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กอยู่เสมอการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล บางคนชอบเทรนด์แฟชั่นล่าสุดบางคนจะยึดตามความต้องการของเด็ก แต่งานหลักสำหรับผู้ปกครองแต่ละคนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง – ให้คิดถึงการออกแบบสำหรับเด็กเพื่อให้สามารถใช้งานได้มากที่สุด หากคุณมีพื้นที่จำหน่าย 11 ตารางเมตร ฉันไม่สามารถพูดได้ว่านี่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ใช่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับพื้นที่ทำงานและพักผ่อนหย่อนใจ แต่แต่ละรายการจะต้องตอบสนอง“ ภารกิจ” ของมัน.
ดังนั้นเราจึงซ่อมแซมห้องเด็กด้วยมือของเราเอง.