Category - โคมไฟ

ไฟบ้านเป็นหนึ่งในหลักการของการออกแบบที่คุณสามารถพูดได้ว่าการออกแบบอาคารที่พักอาศัยเป็นโครงการแรกของโครงการบ้านจัดสรรที่เพิ่งเริ่มต้นด้วยการศึกษาเรื่องแสงสว่าง จะยากมากหากไม่ได้รับการแก้ไขข้อผิดพลาด “การออกแบบแสง” เป็นนวัตกรรมที่ล้ำค่าและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ.
ลองดูปรัชญาแสงบางอย่าง.